Har dit barn udtalevanskeligheder?

Mit særlige fokus er på børn med udtalevanskeligheder herunder børn med dysfonologi og verbal dyspraksi. Jeg tilbyder rådgivning, intervention og hjælp til sprogstimulerende aktiviteter, som øves og leges videre hjemme.

Interventionen vil foregå på en legende måde, således at jeres barns motivation opretholdes. En del børn med sproglige vanskeligheder har tillige sansemotoriske vanskeligheder og kan have gavn af sansemotorisk stimulation evt. i form af rytmik med fokus på både sprog og bevægelse.